ProduktAktuellt

Industritidningen ProduktAktuellt har funnits i 15 år och utkommer fyra gånger om året. Den är helt gratis och når ut till tusentals viktiga beslutsfattare över hela Sverige. Tidningen innehåller en intressant mix av industrinyheter, pressmeddelanden och annonser från svenska företag.

ProduktAktuellt finns både i en tryckt och en digital upplaga och fungerar som ytterligare en länk mellan företag, industri och marknad.

Tillbaka